Castile Soap/Кастилски Сапун

Do your hands get cracked in the winter from commercial soap? This natural product is multi-functional, use it in your bathroom, wash your dishes, spray sick houseplants, add essential oils to make a custom body soap or shampoo. This soap is perfect for people with sensitive skin!

This product contains 100% olive oil, distilled water, and potassium hydroxide.

Напукват ли ви се ръцете през зимата от сапуна достъпен в търговските обекти? Този естествен продукт е многофункционален, използвайте го в банята си, измийте чиниите си, напръскайте болни стайни растения, добавете етерични масла за да направите персонализиран сапун за тяло или шампоан. Този сапун е идеален за хора с чувствителна кожа!

Този продукт съдържа 100% зехтин, дестилирана вода и калиева основа..

За да поръчате сапун, моля, изпратете ми съобщение чрез Facebook страницата на Eating, Gardening & Living във Facebook, Instagram @caseyangelova, или Viber, Whatsapp +359886412447 или изпратете имейл на me@caseyangelova.com

What is Сastile soap?

Castile Soap is an amazingly versatile all-purpose soap that originated in the Castile region of Spain. This Mediterranean soap is environmentally friendly, non-toxic, vegan, and free of synthetic additives, containing only three natural ingredients, olive oil, distilled water, and potassium hydroxide for liquid soap or sodium hydroxide for bar soap, which is necessary to saponify the oil. Its multifunctionality lies in its simplicity. It can be used in any aspect of your life from domestic tasks, skincare, gardening, and it is also perfect for washing your furry friends. 

The use of olive oil in Castile soap helps keep your skin moisturized and hydrated regardless if you are washing dishes or your face. Olive oil is high in vitamins, such as A, D, E, and K as well as antioxidant components that are beneficial in fighting signs of aging.

Какво представлява кастилският сапун?

Кастилският сапун е удивителен универсален сапун, първоначално произвеждан в региона Кастилия в Испания, откъдето идва и името. Този средиземноморски сапун е екологичен, нетоксичен, веган и без синтетични добавки и съдържа само три естествени съставки: зехтин, дестилирана вода и калиев хидроксид за течен сапун или натриев хидроксид за твърд сапун, които са необходими за осапуняване на зехтина. Неговата многофункционалност се крие в неговата семпла рецепта. Може да се използва за различни неща  в домакинството, от това да бъде сапун за ръце и тяло, за по-добра грижа за кожата, до употреба в градинарството, а също така е идеален за изкъпване на вашите космати любимци.

Използването на зехтин в Кастилския сапун помага да поддържате кожата си хидратирана, независимо дали миете чинии или лицето си. Зехтинът е богат на витамини, като A, D, E и K, както и антиоксидантни компоненти, които са полезни в борбата с признаците на стареене.

Different uses for Castile soap

 • Hand soap
 • Dish soap
 • Shampoo
 • Face wash
 • Body wash
 • Shaving
 • Deodorant
 • Bath
 • Household cleaner
 • Fruit & vegetable wash
 • Pet wash
 • Plant spray for bugs
 • Makeup brush cleaner
 • Wound cleaning

Различни приложения за Кастилски Сапун

 • Сапун за ръце
 • Сапун за съдове
 • Шампоан
 • Измиване на лицето
 • Душ-гел
 • Бръснене
 • Дезодорант
 • Вана
 • Домакински почистващ препарат
 • Измиване на плодове и зеленчуци
 • Измиване на домашни любимци
 • Растителни спрейове за вредители
 • Почистващ препарат за четки за грим
 • Почистване на рани
Amazing for dishes and all other domestic uses!

Castile soap with Floral waters:

The use of floral waters or hydrosols, which are obtained during the process of making essential oil, adds additional properties to the Castile soap. Each floral water had its unique skin benefits. They are a perfect addition to natural cosmetics and your daily skincare routine.

Кастилски сапун с флорални води:

Използването на флорални води или хидрозоли, получени по време на процеса на приготвяне на етерично масло, добавя допълнителни свойства към сапуна от Кастилия. Всяка флорална вода има свои уникални ползи за кожата. Те са идеално допълнение към естествената козметика и ежедневната ви рутина за грижа на кожата.

Chamomile:

Chamomile water with its sweetly floral scent is perfect for all skin types, but ideally for dry or sensitive skin. It is even gentle enough for a newborn. It contains antioxidants that boost cell regeneration to reduce fine lines, wrinkles, and scars, protect against environmental damage, and slow signs of aging. Chamomile is also an anti-inflammatory, it relieves irritation and alleviates redness in conditions like rosacea.

Лайка:

Водата от лайка със своя сладко-цветен аромат е идеална за всеки тип кожа, но  най-вече  за суха или чувствителна кожа. Дори е достатъчно нежна за новородено бебе. Съдържа антиоксиданти, които ускоряват регенерацията на клетките, като се намаляват фините линии, бръчки и белези, предпазват от увреждане на кожата от околната среда и забавят признаците на стареене. Лайката също така е силно противовъзпалително средство, облекчава дразненето и облекчава зачервяванията при състояния като розацея.

Lavender: 

Lavender water with its pleasing floral scent is suitable for all skin types, but especially oily acne-prone skin. It is high in vitamin A, which helps with healing and boosting the skin’s immune system. Its anti-inflammatory properties are excellent at soothing skin irritations and reducing redness. Lavender contains powerful antioxidants that fight free radicals that can lead to premature aging. Lavender also has antiseptic qualities that make it ideal for hair care and shampoo by aiding in calming a dry, itchy scalp and if you have oily hair keeping sebum production in check. It also restores moisture and improves blood circulation to give your hair a boost toward growth and thickness.

Лавандула:

Лавандуловата вода с приятния си цветен аромат е подходяща за всеки тип кожа, но особено за мазна кожа, склонна към акне. Тя е с високо съдържание на витамин А, който помага за заздравяване и засилване на имунната система на кожата. Нейнитете противовъзпалителни свойства отлично успокояват кожните раздразнения и намаляват зачервяването. Лавандулата съдържа мощни антиоксиданти, които се борят със свободните радикали, които могат да доведат до преждевременно стареене. Лавандулата има и антисептични качества, които я правят идеална за грижа за косата и шампоан, като спомага за успокояване на сух, сърбящ скалп и ако имате мазна коса, поддържа производството на себумна жлеза под контрол. Тя също така възстановява влагата и подобрява кръвообращението, за да даде на косата ви тласък към растеж и дебелина.

Lemon Balm:

Lemon balm’s herbal scent with a hint of citrus is ideal for all skin types, particularly oily and problematic. It is full of powerful antioxidants that are suited to neutralizing free radicles and other oxidizing agents that can occur from environmental stressors, such as urban pollution or damage from UV rays. Lemon balm contains antibacterial properties that help keep your pores clean to prevent acne outbreaks. It also has anti-inflammatory properties to reduce reddening, swelling and soothe the skin from common conditions such as sunburn, acne, or chronic conditions like psoriasis and eczema.

Маточина:

Билковият аромат на маточина с нотка на цитрус е идеален за всички типове кожа, особено мазна и проблемна. Та е изпълена с мощни антиоксиданти, които са подходящи за неутрализиране на свободните радикали и други окислители, които могат да се появят от стресови фактори на околната среда, като замърсяване в града или увреждане от UV лъчи. Маточината съдържа антибактериални свойства, които помагат да поддържате порите си чисти и да предотвратите огнищата на акне. Тя също така има противовъзпалителни свойства за намаляване на зачервяванет и възпалението, както и  успокоява кожата при често срещани състояния като слънчево изгаряне, акне или хронични такива като псориазис и екзема.

Rosemary:

Rosemary water with its herbaceous and woody scent is suitable for all skin types, but ideally for oily skin.  Its ability to dry and unclog pores makes it perfect to help prevent breakouts in acne-prone skin. The powerful antioxidants it contains strengthen capillaries and slow aging making skin firmer and more elastic. It helps to improve biological activity to improve your complexion. It also has antibiotic properties that help prevent infection and anti-inflammatory benefits to soothe  chronic skin conditions like dermatitis, dandruff, eczema, and psoriasis.

Розмарин:

Водата от розмарин със своя тревист и дървесен аромат е подходяща за всеки тип кожа, но в идеалния случай за мазна кожа. Способността му да изсушава и отпушва порите го прави перфектен да помогне за предотвратяване на обриви в склонна към акне кожа. Мощните антиоксиданти, които се съдържат, укрепват капилярите  забавят стареенето, като правят кожата по-стегната и еластична. Помага за подобряване на биологичната активност, за да подобрите тена си. Той също така има антибиотични свойства, които помагат за предотвратяване на инфекции и противовъзпалителни ползи за успокояване на хронични кожни заболявания като дерматит, пърхот, екзема и псориазис.

WHERE TO FIND Castile Soap/Къде да намерим Кастилия сапун

 • Miam Mini Market
 • Направи Си Бира

In 2012, I took a soap-making course organized by amateurs, but it filled me with enough knowledge and courage to attempt soap-making at home. I concocted numerous recipes, most of which were not successful. The tried and true recipe that I present today that has been with me all these years is my recipe for Castile soap made with olive oil. The original idea behind making liquid soap was to use in organic agricultural sprays… you can find my recipe here.

When I was in the learning stages of my gardening adventure, I would look for solutions to problems such as pests and diseases online. Many of the recommendations require Castile soap, particularly Dr. Bronner’s, which wasn’t available in Bulgaria at the time, and it was expensive when it eventually did arrive.

I am very proud of the soap that I created and now I want to give others the opportunity to try it. I had given away samples a few months back to followers of EGL and have received some fantastic reviews and testimonials.

Excellent all purpose soap! Gentle on skin, non-irritating and contains no perfumes. Great product, it leaves your skin feeling smooth and clean. Highly recommend. -Amalia

I was honoured to test the soap and I would like to say it is really a great product. I would recommend it to my friends and all that would like to pamper themselves. Good luck, Casey and team! -Elitsa Petrova

The soap is so light and has a fresh clean smell. It’s very effective and doesn’t irritate my very sensitive skin. Thank you guys! -Gery Ivanova

Nurturing and soft on the skin, without the sliminess of most handmade soaps and minus the squeaky, chemical feel of generic handwash detergents that leave your hands feeling dry and irritated. Smells of Greece, too! -Yvette Lukova, Chef

Great Soap! I have used the soap for several months. Having psoriasis and needing to use a natural, organic soap, I was eager to try it! It helps with my dry skin tremendously. It’s also very soapy. Lathers up nicely with a good amount of suds that helps with dry skin removal for my psoriasis. I highly recommend this soap to anyone. It’s made with top notch ingredients! -Chance and Dee-dee Galloway

Advertisement